Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
"ALERGOLOGIA I DERMATOIMMUNOLOGIA
DZIECI I DOROSŁYCH"


18 - 20 Maja 2017, Kazimierz Dolny - Hotel Król Kazimierz


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych, która odbędzie się w dniach 18 – 20 maja 2017 roku w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym.

Konferencja ta jest połączeniem długoletniej współpracy trzech Sekcji PTD. Jest to XXVIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD, VI Sympozjum Sekcji Immunodermatologii PTD oraz VIII Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD.

W roku 2017 postawiliśmy na stronę praktyczną wydarzenia. Komitet Naukowy, złożony z wysokiej klasy praktyków i autorytetów z dziedziny alergologii, immunologii i dermatologii zaprezentuje uczestnikom praktyczne podejście do przypadków z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Tematyka Konferencji skierowana jest do lekarzy dermatologów, alergologów, immunologów, pediatrów oraz internistów.

Uczestnicy będą mogli wzbogacić swoją wiedzę praktyczną również podczas warsztatów praktycznych przygotowanych przez członków 3 Sekcji PTD odpowiedzialnych za część merytoryczną wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich Państwa do tworzenia wraz z Komitetem Naukowym forum przypadków i przesyłania ciekawych lub trudnych do leczenia pacjentów, których moglibyśmy wspólnie omówić podczas części praktycznej wydarzenia.

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak
Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski

Patroni: